Pie Chart

StivooU wilt effectief sturen op uw onderwijsdoelen en efficiënt verant-woording afleggen over onderwijsresultaten.
Kortom: U wilt grip op de kwaliteit van het Primair Onderwijs.

STiVOO maakt het mogelijk

header_groot_1.jpg
STiVOO

Kwaliteit in het onderwijs

Bestuur en directie kunnen de kwaliteit van het onderwijs op elk kwaliteitsdomein beoordelen en bewaken. Daarbij zijn naast de leeropbrengsten, ook allerlei andere digitale informatiebronnen te gebruiken. Denk aan bijvoorbeeld gegevens uit uw financieële en HRM-administratie en uiteraard zaken als bijvoorbeeld ouderenquêtes en enquêtes onder uw personeelsleden.

STiVOO is een "Early Warning System" dat dit mogelijk maakt.

Een integrale analyse van de beschikbare informatie maakt duidelijk hoe u de onderwijskwaliteit kunt handhaven of verbeteren. U kunt kijken naar de resultaten van een of meer scholen, maar ook naar groepen of individuele leerlingen. Bovendien heeft u met STiVOO een instrument in handen voor rapportage aan de inspectie.

 

Informatiefilm

Placeholder Flash-video. U heeft geen Flash geïnstalleerd. Klik hier om Flash te downloaden.

  • Button 1
  • Button 2